Selecteer een pagina

DE WIT ADVISEURS IS ER VOOR U!

 

Tijdsbesparing

Resultaatverbetering

 

Feedback

Home sweet home!

De Wit Adviseurs is een no nonsense advieskantoor. We zijn er voor het familie-, midden- en kleinbedrijf. Wij ondersteunen ondernemers met de financiële, fiscale en juridische bedrijfsvoering. Dat doen we door het geven van praktische adviezen en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van belastingadvies en bedrijfsjuridische advisering. Daarnaast bieden wij specialistische diensten op het gebied van onder meer salarisadministraties en subsidie-adviezen.

Persoonlijk contact

Wij hechten veel belang aan de menselijke factor; dienstverlening draait immers om persoonlijk contact, goede relaties en wederzijds vertrouwen.

“Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt”

 

Tijdsbesparing

Door onze specialistische kennis kunnen wij een adequate en efficiente boekhouding voeren en daaruit de verschillende rapportages verzorgen zoals jaarrekeningen.
Door onze ervaring en kennis van de actuele financiële en fiscale praktijk zijn wij in staat allerlei zaken snel en goed af te handelen.
Uitbesteding van de diverse administratieve taken betekent voor de ondernemer dat hij kan doen waar hij goed in is: Ondernemen.

Resultaatverbetering

Het inzichtelijk en transparant maken van de administratie zijn belangrijk voor het optimaal nemen van allerlei beslissingen. Door de juiste strategische beslissingen zal de onderneming optimaal renderen.

Feedback

Als ondernemer is het belangrijk op administratief, financieel en organisatorisch gebied een praatpaal te hebben.

“Als je niet kunt delen, dan kun je ook niet vermenigvuldigen”

Diensten

Administraties

Naast administratieve verwerking en controle verzorgen wij ook (elektronische) betalingen, bankincasso’s en facturering voor cliënten. Efficiënt en tegen gunstige tarieven.

Jaarrekeningen

Voor alle soorten bedrijven en rechtsvormen. Van uitgebreid voor horecazaken, winkels en bouwbedrijven tot beknopt voor bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel. Wij maken het helder en inzichtelijk voor u zelf, de belastingdienst en uw bank.

Belastingen

Wij verzorgen aangiften inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Wij helpen u optimaal gebruik te maken van uw mogelijkheden om belasting te besparen door vakkundig en gedegen advies.

Salarissen

Wij verzorgen salarisstroken voor alle bedrijfstakken en alle soorten dienstverbanden. Ook kunt u bij ons terecht voor arbeidsovereenkomsten en personeelsadvies. Snel en accuraat.

En ook…

… het opstellen financieringsaanvragen, begeleiding bij opstellen van ondernemingsplannen, starters-coaching, advies bij bedrijfsoverdracht en fiscale staking.

Startende ondernemers kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding met betrekking tot hun administratie en fiscale zaken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondernemingsplannen, financieringsaanvragen, inrichting van de administratie en fiscale advisering. Ook een uitgebreide vorm van begeleiding, zoals starterscoaching, is mogelijk.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een lage drempel en persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn een kleine organisatie waar iedere klant een belangrijke klant is, of het nu gaat om een particuliere aangifte of een bedrijfsovername.

“Gedeelde smart is halve smart”

Starters

Dienstenpakket nieuw op te richten eenmanszaak/vof/besloten vennootschap:

  • Keuze rechtsvorm in samenhang fiscaal en juridisch en (on)mogelijkheden tot financieringen.
  • Begeleiding inschrijving kvk, belastingdienst en overige instellingen.
  • Uitleg en opzet administratie organisatie.
  • Verwerking van administratieve bescheiden in financieel pakket
  • Zelfstandig via internet.
  • Aangifte omzetbelasting en aangifte inkomstenbelasting.
  • Opstelling jaarrapport.

Kortom: Alles wordt u uit handen genomen met betrekking tot de administratie.

Indicatie prijsstelling:

  • Eenmanszaak vanaf € 750,- t/m € 1.250,-
  • VOF vanaf € 800,- t/m € 1.500,-

Gezien het feit dat iedere onderneming en ieders privé-situatie anders is, kunnen we hier geen vast jaartarief noemen. In een persoonlijk onderhoud kan aan de hand van de door u aangeleverde informatie en gevraagde diensten, een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de jaarlijkse kosten van uw administratie.

Overige dienstverlening op verzoek, zoals extra fiscale adviezen, extra tussentijdse overzichten, bezwaarschriften, salarisadministratie etc, worden apart berekend.

CONTACTGEGEVENS

Wit b.v.

Meer informatie

Wil u weten hoe wij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op:

Jan Ligthartstraat 77
1964 HA Heemskerk
Tel: 0251 236576
Tel: 06 11366269
e-mail:

Contact