Jan Ligthartstraat 77
1964 HA Heemskerk
Tel: 0251 236576
email:Voorwaarden

Het auteursrecht op al het materiaal op WitBV.nl (alle pagina`s vallend binnen de domeinnaam www.witbv.nl) berust bij de Accountantskantoor de Wit.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Wit informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Het materiaal op de onderdelen uittreksels en werkstukken mag (mits de bron vermeld is) voor eigen gebruik gekopieerd worden en op geen enkele andere manier verder verspreid worden.

 

Hoewel De Wit grote aandacht besteedt aan de inhoud, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten. Het gebruik van de site en materiaal daarvan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. De Wit kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. Mocht u problemen hebben met de inhoud van deze site, wendt u zich dan tot de webmaster(s).home voorwaarden email ons! webdesigners